Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.

  Miljöpolicy

  Inom Dinacon AB finns ett stort miljöengagemang.
  Vår miljöpolicy är ett av företagets viktigaste styrinstrument.

  Dinacon's Miljöpolicy

  På Dinacon AB har vi ett brinnande engagemang för miljö, därför är vår miljöpolicy ett av företagets viktigaste styrinstrument. Vårt miljöarbete är minst lika viktigt för oss som för våra kunder. Vi ska genom vårt aktiva miljöarbete bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle, där målet är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla de lagar, regler och tillståndsvillkor är självklart och minimikrav för oss på Dinacon AB. Vi vill att vår omsorg om miljön ska genomsyra hela vår verksamhet där effektivisering av miljöarbetet bidrar till en långsiktig lönsamhet. 

  För att uppnå detta krävs det att vi har rutiner för vårt miljöarbete. Där en rutin vi har är att arbeta med ruttplanering, fulla transporter och en effektiv transport till kund. Vi vill hushålla med resurser och minimera våra  restprodukter. Precis som våra kunder sätter krav på oss är det viktigt att vi sätter krav på våra leverantörer, därför kräver vi ett effektivt och engagerat miljöarbete hos våra leverantörer. Slutligen är det viktigt att vi har kunniga medarbetare och ledare så att vi med säkerhet kan göra rätt från början. 

  Läs om våra kvalitetspolicys