Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.

Miljöpolicy

Inom Dinacon AB finns ett stort miljöengagemang.
Vår miljöpolicy är ett av företagets viktigaste styrinstrument.

Dinacon's Miljöpolicy

Inom Dinacon AB finns ett stort miljöengagemang. Vår miljöpolicy är ett av företagets viktigaste styrinstrument.

Dinacon AB ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla lagar och tillståndsvillkor är minimikrav. Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Ett effektivt miljöarbete bidrar till långsiktig lönsamhet.

Rutiner för att uppnå detta:
• Hushålla med resurser och minimera våra restprodukter
• Göra rätt från början
• Kräva ett effektivt och engagerat miljöarbete hos våra leverantörer
• Ha kunniga medarbetare och ledare
• Transportera våra produkter till kund på effektivast tänkbara sätt

Läs om våra kvalitetspolicys