Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.

Kvalitetspolicy

Dinacon's Kvalitetspolicy

Dinacon AB ska alltid eftersträva nöjda kunder.
Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Dinacon AB som leverantör. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

Rutiner för att uppnå detta:
• Sträva mot noll fel
• Göra rätt från början
• Leverera rätt kvalitet i alla led
• Arbeta med ständiga förbättringar
• Hantera reklamationer snabbt och effektivt
• Ha kunniga medarbetare och ledare

Läs om vår miljöpolicy